X

  • دکتر بهرام عین اللهی
  • دکتر ابوالفتح لامعی
  • گزارش تصویری کارگاه کیفیت در

    مراقبت های اولیه سلامت

    بهمن ماه 1398

واژه شناسی ارائه دهندگان خدمات خودارزیابی  گیرندگان خدمات مراقبت اولیه سلامت

 

       

 

برنامه واحدهای خدمت دوستدار ایمنی در مراقبت های بهداشتی اولیه نظام شبکه کشور آغاز شد

ms khorshidi 0 262

برنامه واحدهای خدمت دوستدار ایمنی در مراقبت های بهداشتی اولیه نظام شبکه کشور با برگزاری دوره آموزشی به منظور تربیت مربیان ارشد (مدرسین) این حوزه آغاز شد.

پیام دکتر احمد المنظری، مدیرکل منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت به مناسبت «روز جهانی ایمنی بیمار»

با موضوع مراقبت ایمن از مادر و نوزاد – اقدام فوری برای زایمان ایمن و محترمانه

ms khorshidi 0 320

برگزاری نشست مراقبت‌های بهداشتی اولیه دوستدار ایمنی شهریور 1400

وبینار مراقبت های بهداشتی اولیه دوستدار ایمنی به مناسبت روز جهانی ایمنی بیمار (مصادف با 17 سپتامبر- 26 شهریورماه)

ms khorshidi 0 289
RSS
دی ان ان