X

  • دکتر بهرام عین اللهی
  • دکتر ابوالفتح لامعی
  • گزارش تصویری کارگاه کیفیت در

    مراقبت های اولیه سلامت

    بهمن ماه 1398

واژه شناسی ارائه دهندگان خدمات خودارزیابی  گیرندگان خدمات مراقبت اولیه سلامت

 

       

 

برگزاری جلسه واژه گزینی چارچوب ایمنی در مراقبت های اولیه

کارشناس سایت 0 222

جلسه واژه گزینی چارچوب ایمنی در مراقبت های اولیه با حضور خانم دکتر ابراهیمی مسئول واحد کیفیت شبکه ، آقای دکتر نظام الاسلامی کارشناس مسئول کیفیت،  آقای دکتر تبریزی، آقای دکتر برومند، آقای دکتر عبدالله زاده، خانم سیروس و خانم دکتر حدادی بصورت مجازی در تاریخ سه شنبه 14 دی از ساعت 10 تا 12 برگزار گردید. در پایان این جلسه توافق اولیه روی واژه های پرکاربرد راهنمای ایمنی در مراقبت های اولیه حاصل گردید.

برگزاری جلسه هشتم کمیته راهبردی ارتقای کیفیت مراقبت های اولیه سلامت

کارشناس سایت 0 307

جلسه هشتم کمیته راهبردی ارتقای کیفیت مراقبت های اولیه سلامت در تاریخ 25 مرداد 1396 با حضور اعضای این کمیته در مرکز مدیریت شبکه بهداشت وزارت بهداشت برگزار گردید.

RSS
دی ان ان