X

مراقبت ایمن از مادر و نوزاد – اقدام فوری برای زایمان ایمن و محترمانه

 

نکاتی در زمینه مراقبت از خود و کودک‌تان در دوره بارداری و زمان زایمان (خطاب به مادر)
نکاتی در زمینه فراهم کردن شرایط مناسب برای زایمانی ایمن و محترمانه (خطاب به کادر درمان)
بهداشت دست

 

 

دی ان ان