X

  • دکتر بهرام عین اللهی
  • دکتر ابوالفتح لامعی
  • گزارش تصویری کارگاه کیفیت در

    مراقبت های اولیه سلامت

    بهمن ماه 1398

واژه شناسی ارائه دهندگان خدمات خودارزیابی  گیرندگان خدمات مراقبت اولیه سلامت

 

       

 

برگزاری کارگاه کیفیت در مراقبت های اولیه سلامت بهمن ماه 98
کارشناس سایت
/ دسته ها: مطالب سایت

برگزاری کارگاه کیفیت در مراقبت های اولیه سلامت بهمن ماه 98

 

 

  فایل های ارائه روز اول

 

فایل ارائه

عنوان ارائه

فرد ارائه دهنده

اهداف و دستاورد های مورد انتظار

دکتر علیرضا رئیسی

ارتقای کیفیت در مراقبت های بهداشتی درمانی اولیه

دکتر علیرضا رئیسی

چهارچوب کیفیت برای مراقبت های اولیه بهداشتی

دکتر جعفرصادق تبریزی – دکتر محمد آسایی

شاخص های ارزیابی کیفیت

دکتر جعفر صادق تبریزی

کارگروهی 1:مرور شاخص های کیفیت

دکتر جعفر صادق تبریزی

دستیابی بهبهود کیفیت خدمات(مراحل اجرایی)

دکتر جعفرصادق تبریزی – دکتر محمد آسایی

 

 

  فایل های ارائه روز دوم

 

فایل ارائه

عنوان ارائه

فرد ارائه دهنده

شاخص های ارزیابی کیفیت خدمات در PHC بخش گزارش گیری سامانه پرونده الکترونیک سلامت معاونت بهداشت

دکتر خسروی

روش ها و ابزار های پیشنهادی جمع آوری داده

دکتر مصطفی فرحبخش

کار گروهی 3 : چالش ها، مشکلات و فرصت های پیش روی پیاده سازی برنامه ارتقا کیفیت

دکتر جعفر صادق تبریزی

اجرای چهارچوب بهبود کیفیت مراقبتهای اولیه بهداشتی برای 13 دانشگاه هدف

دکتر رضا دهنویه

کار گروهی 4:تهیه برنامه اقدام بهبود کیفیت

دکتر جعفر صادق تبریزی

چهارچوب کیفیت در PHC در 13 دانشگاه علوم پزشکی پیشرو

دکتر جعفر صادق تبریزی

شاخص های PHCQ در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 
مطلب قبلی برگزاری جلسه هشتم کمیته راهبردی ارتقای کیفیت مراقبت های اولیه سلامت
مطلب بعدی برگزاری نشست مراقبت‌های بهداشتی اولیه دوستدار ایمنی شهریور 1400
Print
598

نظرات بسته شده است.

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x
دی ان ان