X

  • دکتر بهرام عین اللهی
  • دکتر ابوالفتح لامعی
  • گزارش تصویری کارگاه کیفیت در

    مراقبت های اولیه سلامت

    بهمن ماه 1398

واژه شناسی ارائه دهندگان خدمات خودارزیابی  گیرندگان خدمات مراقبت اولیه سلامت

 

       

 

برنامه واحدهای خدمت دوستدار ایمنی در مراقبت های بهداشتی اولیه نظام شبکه کشور آغاز شد
ms khorshidi
/ دسته ها: مطالب سایت

برنامه واحدهای خدمت دوستدار ایمنی در مراقبت های بهداشتی اولیه نظام شبکه کشور آغاز شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت، معاون بهداشت در پیام ویدئویی به افتتاحیه این دوره آموزشی گفت: نظام سلامت کارآمد، نظامی است که بتواند ساختار و شرایط ارائه خدمت در درون سازمان را با تغییرات موجود در محیط هماهنگ سازد و خدمتی با کیفیت مطلوب را در نزدیک ترین محل به زندگی و کار مردم با هزینه ای مناسب ارائه کند.

دکتر کمال حیدری افزود: در کشور ما که خدمات بهداشتی بر اساس راهبرد مراقبت های اولیه بهداشتی  (PHC) طراحی شده است، نظام سلامت برای دستیابی به اهداف خود می بایست ضمن تقویت و به روزرسانی ساختار و برنامه های خود، کیفیت خدمات ارائه شده را نیز بهبود دهد.

وی در بخش دیگری از پیام خود به ابعاد چهارگانه پوشش همگانی سلامت اعم از پوشش خدمات، پوشش جمعیت، پوشش هزینه و ارتقای کیفیت اشاره کرد و اظهارد اشت: ارتقای کیفیت خدمات و مراقبت های اولیه بهداشتی زیربنا و اساس سایر ابعاد و موثر بر آن ها است و بدین منظور ارتقای کیفیت در خدمات و مراقبت ها و راه اندازی واحدهای ارائه خدمت دوستدار ایمنی از جمله برنامه های مهم بخش بهداشت در کشورمان است.

 

ایمنی بیمار یک دغدغه جهانی است

 

رییس مرکز مدیریت شبکه نیز در مراسم افتتاحیه  ضمن تشکر از دست اندرکاران برگزاری این برنامه گفت: ایمنی بیمار یک دغدغه جهانی در زمینه سلامت است که مشتریان نظام سلامت در کلیه کشورهای جهان اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه را متاثر می کند و این در حالیست که می‌توان با برنامه ریزی صحیح در ارتقای کیفیت خدمات، خطاهایی که مستقیم یا غیر مستقیم بر بیمار موثر است را محدود و از بسیاری از آن ها پیشگیری کرد.

دکتر مصطفی رضایی در بخش دیگری از صحبت های خود به خطاهای موجود در ارائه خدمات مانند امور حرفه ای، ضعف در آموزش‌های بالینی، نارسایی و نقص در فرایندهای ارائه خدمات، تجهیزات و ساختار فیزیکی و نقص در نظارت اشاره کرد و افزود: از آنجا که کیفیت خدمات مستلزم اصلاح فرایندها و کاهش خطاهاست، لذا مسائل کیفی و بهبود مستمر کیفیت برای آینده نظام سلامت کشور به عنوان یک اولویت مطرح است و در این راه باید از تکنولوژی های نوین و استانداردهای بین المللی بهره برد.

رییس مرکز مدیریت شبکه شاخص‌های کیفیت مانند ایمن بودن، موثر بودن، به موقع بودن، کارامد بودن، مشتری محور بودن را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: مفاهیم مرتبط با ایمنی در ارائه خدمات در حوزه درمان سابقه دارد و در معیارهای اعتباربخشی بیمارستان ها به صورت خاص مورد توجه است ولی در حوزه PHC این مفهوم کمتر مورد توجه بوده که خوشبختانه درک صحیح و شناخت جایگاه ایمنی در نظام ارائه خدمات سلامت باعث شد که پیاده سازی چارچوب ایمنی بیمار یا گیرنده خدمت در PHC در گروه ارتقای کیفیت، پایش و ارزشیابی این مرکز به طور ویژه مدنظر قرار گیرد و به عنوان برنامه ای در راستای ارتقای کیفیت خدمات در نظام شبکه پیگیری شود.

دکتر رضایی با تشکر از دکتر جعفر حسین(نماینده سازمان جهانی بهداشت) در ایران، دکتر منذر لطایف (مشاور منطقه ای کیفیت و ایمنی)، خانم فورچون (تسهیل گر اصلی دوره آموزشی) و سایر تسهیلگران و دست اندرکاران برنامه، برای شرکت کنندگان در این کارگاه که مدیران و کارشناسان ستادی و دانشگاهی حوزه بهداشت از 10 کلان منطقه آمایشی کشور بودند آرزوی موفقیت کرده و اظهار امیدواری کرد که کارگاه ایمنی بیمار در مراقبت های اولیه، فصل جدیدی را در بحث کیفیت خدمات در PHC باز کند و شکاف ارائه خدمات و ایمنی خدمات در کشور به حداقل برساند.

 

ایمنی بیمار نیاز ضروری سیستم های مراقبت بهداشتی

 

دکتر جعفر حسین نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران در پیام ویدئویی به این کارگاه آموزشی گفت: ایمنی بیمار به عنوان یک نیاز ضروری برای ایجاد سیستم های مراقبت بهداشتی تاب آور و یک اصل اساسی کیفیت در دستور کار سازمان جهانی بهداشت برجسته شده است.

وی افزود: به منظور اولویت دادن به ایمنی بیمار به عنوان راهی برای بهبود کیفیت و ایمنی مراقبت‌های بهداشتی، سازمان جهانی بهداشت این رویکرد را فراتر از بیمارستان‌ها و در سراسر مجموعه مراقبت از جمله مراقبت‌های اولیه برای دستیابی به پوشش سلامت همگانی گسترش داده است. 

شایان ذکر است ایمنی بیمار (Patient Safety)در قطعنامه هفتاد و دومین مجمع جهانی بهداشت از طریق تأیید «اقدام جهانی در مورد ایمنی بیمار» و تعیین روز جهانی ایمنی بیمار در 17 سپتامبر  (26 شهریور ماه) مورد تاکید قرار گرفته است.

 

اقدامات، گام های پیش رو و انتظارات از برنامه ارتقای کیفیت و ایمنی بیمار

 

دکتر معصومه ابراهیمی توانی رییس گروه ارتقای کیفیت، پایش و ارزشیابی مرکز مدیریت شبکه نیز در روز سوم این کارگاه آموزشی، اقدامات، گام های پیش رو و انتظارات در برنامه ارتقای کیفیت و ایمنی بیمار در مراقبت های اولیه بهداشتی ایران را بیان کرد.

وی ضمن اشاره به اهم اقدامات انجام شده در این راستا از شرکت کنندگان در کارگاه به عنوان اولین گروه آموزش دیده در این زمینه خواست که پس از اتمام دوره به عنوان مروجین و مدرسین ایمنی در PHC، مقدمات و ساز و کارهای استقرار و پیاده سازی مدل کیفیت و ایمنی در مراقبت های بهداشتی اولیه را در دانشگاه های خود آماده کنند.

وی همچنین شرکت کنندگان این دوره و رابطین ارتقای کیفیت، پایش و ارزشیابی در مراقبت های اولیه بهداشتی دانشگاه ها را هسته اولیه شبکه ارتقای کیفیت و ایمنی در مراقبت های اولیه بهداشت دانست و از ایشان خواست که با حساس سازی و آشنایی مدیران و کارکنان با مفاهیم کیفیت و ایمنی در مراقبت های اولیه بهداشتی در دانشگاه های خود، ضمن گسترش فرهنگ ایمنی در سیستم مراقبت های بهداشتی کشور، اخبار و تجارب موفق مرتبط با این موضوعات را برای بهره مندی سایر دانشگاه ها به اشتراک بگذارند.

گفتنی است کارگاه آموزشی تربیت مربیان ارشد (مدرسین) به صورت مجازی، عملی با هدف ترویج شیوه های ایمنی بیمار، مراجع در  PHC با آموزش بر اساس 5 حیطه اصلی شامل: رهبری و مدیریت، مشارکت بیمار و جامعه، اقدامات بالینی مبتنی بر شواهد ایمن، محیط ایمن و یادگیری مادام العمر و استانداردها و سنجه های این حیطه ها، با حضور حدود 50 نفر شرکت کننده و تسهیلگر از دانشگاه های علوم پزشکی کشور از 10 کلان منطقه آمایشی از 23 تا 25 آبان (مباحث تئوری - کارگروهی مجازی) و یک روز بازدید عملی از مراکز خدمات جامع سلامت شهری یا روستایی (در بازه زمانی 26 آبان ماه تا 8 آذرماه) و یک روز (9 آذرماه) ارائه گزارش بازدید گروه ها با حضور اساتید و تسهیلگران دوره، برنامه ریزی شده است.

این برنامه با همکاری مشترک مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در ایران و پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار می شود.

مطلب قبلی پیام دکتر احمد المنظری، مدیرکل منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت به مناسبت «روز جهانی ایمنی بیمار»
مطلب بعدی برگزاری جلسه واژه گزینی چارچوب ایمنی در مراقبت های اولیه
Print
261

نظرات بسته شده است.

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x
دی ان ان