X

استانداردها و معیارها

مدیریت و رهبری

 

A.1

بیانیه استاندارد:

 رهبری و مدیریت متعهد به ایمنی گیرنده خدمت هستند.

راهنمای انطباق شواهد

 

معیارهای حیاتی

A.1.1.1 نظام رهبری شناخته‌شده‌ای وجود دارد که مسئول هدایت مراقبت‌های اولیه است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • نمودار سازمانی که روابط نظارت/ گزارشدهی را برای همه کارکنان و همه واحدها نشان می‌دهد.
 • نقش‌ها و مسئولیت‌ها / شرح وظایف مدیر مراقبت‌های اولیه و / یا راهنما‌های (رهنمودها) مراقبت سلامت مستندسازی شده
 • رهبر می‌تواند عناوین مختلفی داشته باشد، مدیر، رئیس، مدیر اجرایی و غیره

 

 

A.1.1.2 رهبری، برنامه راهبردی بلندمدتی دارد که ایمنی گیرنده خدمت به‌عنوان یکی از اولویت­ها در آن، مطرح است.

 

 

 

 

 

 

 • برنامه اقدام دو یا سه‌ساله
 • خروجی های قابل ارائه سالانه
 • اهداف بلندمدت و کوتاه­مدت ایمنی گیرنده خدمت
 • مشخص شدن نیازهای جمعیت تحت پوشش

 

A.1.1.3 رهبری منابع لازم (از جمله بودجه سالانه) مورد نیاز برای فعالیت‌های ایمنی گیرنده خدمت را فراهم می‌کند و این منابع در برنامه عملیاتی دیده شده است.

 

 

 

 

 • برنامه اقدام
 • بودجه مراقبت‌های اولیه نشان‌دهنده لاین مشخص برای ایمنی گیرنده خدمت است.

منابع مالی مشخصی برای موارد زیر‌ منظورشده:

 • پیشگیری و کنترل عفونت
 • آموزش کارکنان

 

 

A.1.1.4 رهبری دارای یک برنامه آمادگی اضطرار (EPP) است که قبلاً روی آن تمرین ‌شده و به همه کارکنان ابلاغ شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسناد برنامه آمادگی اضطرار، مدیریت ریسک، آماده‌سازی و اقداماتی که باید برای هر موقعیتی که باعث اختلال در عملکرد طبیعی مرکز شود، انجام گیرد؛  شامل موارد اضطراری داخلی و خارجی نظیر :

 • شیوع همه‌گیر و بیماری‌ها نظیر کووید-19.
 • بلایای طبیعی
 • موارد اضطراری داخلی مانند قطعی برق، نقض داده‌ها، حریق و سیل

شواهد لازم برای:

 تمرین حداقل یک‌بار در سال

 برنامه‌های تداوم خدمات

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications

 

معیارهای محوری

 A.1.2.1رهبری با هدف تضمین اجرای برنامه‌های محلی و ملی ایمنی گیرنده خدمت، با جامعه محلی همکاری می‌کند.

 • لیست برنامه‌های محلی/ملی مرتبط با ایمنی گیرنده خدمت

-- بهداشت دست

-- استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها

      -- واکسیناسیون

 • فعالیت‌های ارتباط با جامعه
 • هشدارهای بهداشت عمومی
 • کمپین‌های ارتقاء سلامت
 • خطرات استعمال دخانیات

 A.1.2.2رهبری، فرهنگ ایمنی گیرنده خدمت را در سطح مرکز و جامعه ترویج می‌کند.

 

 

 

اسناد مربوط به برگزاری مراسم‌های مربوط به سازمان جهانی بهداشت :

 • روز بهداشت دست 5 مه (15 اردیبهشت)
 • روز جهانی ایمنی بیمار 17 سپتامبر(27 شهریور)
 • کمپین‌های برگزارشده در جامعه با موضوعات ایمنی گیرنده خدمت
 • گزارش‌ها و اقدامات انجام‌شده
 • بازخورد کارمندان و رهبران جامعه

 A.1.2.3رهبری، فرهنگ ایمنی گیرنده خدمت را هر دو سال یکبار، می­سنجد.

 

 

 • فرایند ارزیابی فرهنگ ایمنی گیرنده خدمت با استفاده از پرسشنامه، به‌عنوان مثال، پرسشنامه آژانس تحقیقات و کیفیت مراقبتهای بهداشتی و درمانی (AHRQ) برای ارزیابی فرهنگ ایمنی گیرنده خدمت
 • فرآیند ارزیابی فرهنگ ایمنی گیرنده خدمت قبل و حین اجرای برنامه ایمنی گیرنده خدمت

 

 A.1.2.4رهبری، فرآیندی برای اطمینان از اثربخشی ارتباطات داخلی، ایجاد و پیاده سازی می‌کند.

 

 

 

 

 

استراتژی ارتباطاتی برای:

 •  
 • شبکه مراقبت‌های اولیه
 •  
 • نهادهای منطقه‌ای بهداشت عمومی
 • وزارتخانه‌ها و دیگر نهادها

 

کانالهای ارتباطاتی:

 • جلسات کارکنان
 • ارتباطات الکترونیکی
 • رسانه‌های اجتماعی و بسترهای اینترنتی (صفحات وب)

 

معیارهای توسعه‌ای

A.1.3.1  مراقبت‌های اولیه دارای بیانیه­های مأموریت، چشم­انداز و ارزشها می‌باشد که بیانگر و نشان دهنده فرهنگ ایمنی گیرنده خدمت است.

 

 • برنامه اقدام/ راهبردی همراه با بیانیه‌های مأموریت، چشم‌انداز و ارزش‌ها
 • شواهد مربوط به توجه به ایمنی گیرنده خدمت در بیانیه­ها

A.1.3.2 در تدوین برنامه‌های بلندمدت مراقبت‌های اولیه، با گیرندگان خدمت و ذینفعان، مشورت می­شود.

شواهدی از مشارکت جامعه در برنامه‌ریزی  خدمات

 

 

 

 

A.2

بیانیه استاندارد:

مراقبت‌های اولیه، دارای برنامه ایمنی گیرنده خدمت، است.

راهنمای انطباق شواهد

معیارهای حیاتی

 

 

 

A.2.1.1 رهبری اطمینان می‌دهد که یک کارمند ارشد واجد شرایط با مسئولیت و پاسخگویی در مورد ایمنی گیرنده خدمت وجود دارد.

 • شرح وظایف شغلی برای مسئول ایمنی گیرنده خدمت یا هماهنگ کننده (یا معادل آن)
 • کارمند مسئول تعیین شده برای پیشگیری و کنترل عفونت
 • ساختار سازمانی

   معیارهای محوری

 A.2.2.1مرکز مراقبت‌های اولیه به کمیته تخصصی ایمنی گیرنده خدمت، به‌منظور اخذ راهنمایی‌های لازم در مورد کلیه موارد ایمنی و خطرات موجود درون سازمان، دسترسی دارد.

 

 • شرح وظایف کمیته ایمنی و خطر.
 • اعضاء شامل نمایندگان جامعه نیز می‌شوند.
 • صورت‌جلسات دو ماهانه.

A.2.2.2 فرد مسئول ایمنی گیرنده خدمت، برنامه ممیزی را تهیه می‌کند و از نتایج ممیزی، برای بهبود خدمات گیرنده خدمت استفاده می‌کند.

 • یک برنامه ممیزی با موضوع ایمنی، بسته به‌اندازه سازمان
 • شواهد ارزیابی مراقبت های سلامت و محیطی، مانند PSFPCI
 • بررسی عوارض و مرگ‌ومیر
 • بهبودهایی که بر اساس یافته‌ها، رخ می دهد.
 • گزارش­های شش ماهانه تحویل داده شده به کارکنان

A.2.2.3 فرد مسئول ایمنی، برنامه مدیریت خطر را باهدف شناسایی، ارزیابی و کاهش حوادث ناگوار، خطاهای دارویی و سایر موارد مرتبط با ایمنی گیرنده خدمت، تهیه می‌کند.

 • چارچوب مدیریت خطر شامل برنامه و سیاست اجرایی آن
 • ثبت خطر که شامل فهرستی از تمام خطرات اولویت‌بندی شده، مسئولیت‌های محوله، و به همراه برنامه کاهش خطر مرتبط، می‌شود.
 • نظام گزارش دهی برای حوادث ناگوار و خطرآفرین

A.2.2.4 مسئول ایمنی گیرنده خدمت، گزارشاتی را درباره فعالیت‌های مختلف ایمنی / خطرات تهیه و آنها را به‌صورت داخلی، منتشر می‌کند.

 • نتایج ممیزی
 • بازخورد گیرنده خدمت
 • گزارشات ارزیابان و خودارزیابی  برنامه مراقبت‌های اولیه دوستدار ایمنی گیرنده خدمت
 • گزارشات حوادث ناگوار
 •  

   معیارهای توسعه‌ای

A.2.3.1 مسئول ایمنی گیرنده خدمت، گزارشات مربوط به فعالیت‌های مختلف ایمنی را تهیه می‌کند و آنها را به بیرون سازمان منتشر می‌کند.

 • گزارش فعالیت‌های مختلف ایمنی گیرنده خدمت که به بیرون سازمان منتشر می‌شود (وزارت بهداشت،  سازمان جهانی بهداشت و / یا سازمان‌های ایمنی بیمار).
 • گزارشات ارزیابی برنامه مراقبت‌های اولیه دوستدار ایمنی گیرنده خدمت با گزارشات سایر مراکز مراقبت‌های اولیه، مقایسه می شود.

 A.2.3.2مراقبت‌های اولیه، سیاست افشاءسازی شفافی دارد و در مورد حوادث، به کارکنان، گیرندگان خدمت و بستگان آنها بازخورد می‌دهد.

 

سیاست‌های مرتبط با :

 • افشای آزاد اطلاعات؛
 • جمع‌آوری بازخوردها؛

گزارش بازخورد به :

 • گیرندگان خدمت
 •  
 

 

A.3

بیانیه استاندارد:

مراقبت‌های اولیه، از داده‌ها برای بهبود برنامه ایمنی گیرنده خدمت استفاده می‌کنند.

راهنمای انطباق شواهد

 

معیارهای محوری

A.3.2.1 مسئول ایمنی گیرنده خدمت، نتیجه مراقبت را (که عملکرد را با تمرکز ویژه بر ایمنی گیرنده خدمت ارزیابی می‌کند)، مورد سنجش قرار می­دهد.

 • اهداف ایمنی گیرنده خدمت.
 • مقاصد مرتبط با اهداف ایمنی گیرنده خدمت
 • شاخص‌های کلیدی عملکرد.

A.3.2.2 مسئول ایمنی گیرنده خدمت بر طبق نتایج ممیزی، سنجش­ها و بازخورد، به منظور پیاده­سازی پروژه­های بهبود ایمنی گیرنده خدمت، عمل می­نماید.

 • برنامه اقدام ایمنی گیرنده خدمت / پروژه‌های بهبود کیفیت.
 • گزارشات به رهبری (ریاست)
 • گزارشات به کارکنان

 

شاخص‌های توسعه‌ای

A.3.3.1  مرکز مراقبت‌های اولیه، داده‌های حاصل از شاخص ایمنی گیرنده خدمت را در طی زمان، با سایر مراکز مراقبت‌های اولیه دوستدار ایمنی گیرنده خدمت، مقایسه می‌کند.

گزارش‌ها که از داده‌های سایر مراکز در طی زمان، الگوبرداری می‌کنند، نشان­دهنده همبستگی و بهره گیری از تجارب موفق بین‌المللی و/یا سایر مشارکت کنندگان در برنامه مراقبت‌های اولیه دوستدار ایمنی گیرنده خدمت می‌باشد.

 

 

A.4

بیانیه استاندارد:

مرکز مراقبت‌های اولیه دارای تجهیزات و مواد مصرفی کاربردی ضروری برای ارائه خدمات می‌باشد.

راهنمای انطباق شواهد

 

معیارهای حیاتی

 A.4.1.1رهبری در دسترس بودن تجهیزات ضروری و معتبر را تضمین می‌کند.

 

 

 • فرایند شناسایی تجهیزات و ملزومات ضروری مطابق خدمات ارائه‌شده به گیرنده خدمت
 • ثبت اموال کلیه تجهیزات موجود
 • در دسترس بودن تجهیزات احیاء
 • سیستم ریکال

 

 

معیارهای محوری

A.4.2.1 برنامه نگهداری به‌منظور بازرسی و آزمایش کلیه تجهیزات وجود دارد.

 • برنامه نگهداری پیشگیرانه مستند شده همراه با تعیین شخص مسئول.
 • رویه های نگهداری پیشگیرانه برای تجهیزات، از جمله آزمایشات.
 • برنامه زمانی برای انجام آزمایشات معمول و کالیبراسیون تجهیزات
 • گزارش‌های نگهداری پیشگیرانه تجهیزات

 A.4.2.2وجود نظامی به‌منظور تعمیر یا جایگزینی تجهیزات خراب شده، از جمله ریکال یا اخطارهای لازم.

 

 • رویه های جایگزینی تجهیزات
 • سیاستی برای اطلاع‌رسانی خطرات و هشدار مرتبط با تجهیزات به کارکنان مربوطه

 A.4.2.3مراقبت‌های اولیه تضمین می‌کند که کارکنان، آموزش‌های لازم را برای کار با تمامی تجهیزات ضروری ازجمله احیاء و سایر تجهیزات پزشکی، دریافت می‌کنند.

لیست آموزش‌های مربوطه شامل استفاده و نگهداری :

 پمپ‌های تزریق

 تجهیزات احیاء

ابزارهای پزشکی

 

شواهدی مبنی بر اینکه فقط افراد آموزش‌دیده و باکفایت، از تجهیزات تخصصی استفاده می‌کنند.

 

 

 

A.5

بیانیه استاندارد:

رهبری در دسترس بودن کارکنان شایسته برای ارائه مراقبت‌های ایمن را در همه ساعات تضمین می‌کند.

 

راهنمای انطباق شواهد

 

معیارهای حیاتی

A.5.1.1 رهبری در دسترس بودن تعداد کافی پرسنل ذی‌صلاح برای ارائه مراقبت‌های ایمن به گیرندگان خدمت در همه ساعات را تضمین می‌کند.

 

 • برنامه منابع انسانی (HR) که تعداد، انواع و صلاحیت کارکنان را، بسته به خدمات ارائه‌شده مشخص می‌کند.
 • فرد مسئول تعیین شده برای برنامه‌ریزی منابع انسانی
 • فرد مسئول تعیین شده برای پیشگیری و کنترل عفونت بسته به اندازه مرکز، به‌طور کامل یا نیمه‌وقت است.

A.5.1.2 فرایند مشخصی برای اطمینان از ثبت تمامی کارکنان بالینی در یک نهاد ذیصلاح برای طبابت، وجود دارد.

وجود سیاست‌هایی برای تایید اعتبار و ثبت صلاحیت‌ها و مجوزهای کارکنان، شامل فرد مسئول تعیین‌شده

پرونده‌های کارکنان به همراه مدارک صلاحیت، مدارک تحصیلی و مجوزها (ثبت طبابت فرد در یک ارگان مناسب).

 

معیارهای محوری

 

 A.5.2.1نظامی به منظور پایش مداوم سطوح صلاحیت برای کلیه کارکنان مراقبت‌های اولیه وجود دارد.

 • یک فرایند مبتنی برشواهد و ساختارمند با هدف پایش صلاحیت برای کلیه متخصصان مراقبت‌های بهداشتی و درمانی -براساس صلاحیت و تجربه- برای ارائه رویه ها و خدمات بالینی و فنی.
 • شرح وظیفه برای کادر پزشکی یا سایر کمیته‌های مربوطه.
 • صورت‌جلسات کمیته کادر پزشکی.
 

 

 

A.6

بیانیه استاندارد:

مرکز مراقبت‌های اولیه دارای نظام مدیریت اطلاعات به‌منظور پشتیبانی از ارایه مراقبت های ایمن می‌باشد.

راهنمای انطباق شواهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معیارهای محوری

 A.6.2.1فرایندی به‌منظور تهیه و کنترل کلیه مستندات، سیاست‌ها و رویه‌ها، به روشی کنترل‌شده و ثابت وجود دارد.

 • رویه­ای برای تدوین سیاست‌ها
 • الگویی (قالبی) برای تدوین سیاست‌های یکنواخت.
 • نظام کنترل مستندات.

برای لیست سیاست‌ها، به بخش 3 مراجعه کنید.

 

A.6.2.2 مرکز مراقبت‌های اولیه برای هر گیرنده خدمت، یک پرونده مراقبت سلامت استاندارد با یک شناسه منحصربه‌فرد، نگهداری می‌کند.

 

 

سیاست‌هایی در مورد :

 • محتوای پرونده مراقبت سلامت
 • ایجاد شناسه منحصربه‌فرد گیرنده خدمت
 • معتبرسازی تعیین هویت گیرنده خدمت.

ممیزی در مورد:

 • کامل بودن پرونده­های مراقبت سلامت
 • خوانایی دست نوشته­ها

 

A.6.2.3 به هنگام بررسی، برنامه معاینه و درمان کامل، ارزیابی و در پرونده مراقبت سلامت گیرنده خدمت ثبت می‌شود.

 

 • ممیزی چارت پزشکی

 

 A.6.2.4مراقبت‌های اولیه تضمین می‌کند که پرونده­های مراقبت سلامت محافظت شده و هر زمان که مورد نیاز باشند، ارائه­دهندگان مراقبت، به‌راحتی به آنها دسترسی دارند.

 

ممیزی در دسترس بودن پرونده­های پزشکی.

 

معیارهای توسعه‌ای

A 6.3.1 مراقبت‌های اولیه دارای نظام خودکار مدیریت اطلاعات و پرونده­های الکترونیک مراقبت سلامت با یک سامانه پشتیبان مناسب، می‌باشد.

سیاست‌های ایجاد، مدیریت و کنترل پرونده الکترونیک مراقبت سلامت.

 

 

 

A.7

بیانیه استاندارد:

مراقبت‌های اولیه از برنامه سلامت و ایمنی شغلی حمایت می‌کند.

راهنمای انطباق شواهد

 

معیارهای محوری

 

 

 A.7.2.1مرکز، برنامه آموزشی توجیهی ایمنی و بهداشت حرفه­ای را با در نظر گرفتن ملاحظات سلامت کارکنان و شرایط کاری ایمن، ارائه می دهد.

 

 

برنامه بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کارکنان.

معارفه/آموزش در زمینه:

 •  
 • جراحات ناشی از سرنگ/سرسوزن
 • پیشگیری و کنترل عفونت
 • بهداشت دست
 •  

A.7.2.2 برنامه مداوم بهداشت حرفه­ای برای کلیه پرسنل در حال اجراست.

برنامه بهداشت حرفه‌ای شامل موارد زیر :

 • ارزیابی‌های مداوم محل کار
 • پشتیبانی از سلامت روان
 • .
 • پرونده پرسنلی به همراه شواهدی از سوابق بهداشت حرفه­ای.

 A.7.2.3برای انجام ایمن فعالیت‌ها و همچنین پیروی از قوانین ملی کار، کارکنان دارای زمان استراحت کافی هستند.

 

 

 • سیاستها و رویه‌هایی در سطح کادر  مراقبت های سلامت
 • فهرست وظایف کادر مراقبت های سلامت
 • انطباق با قوانین و مقررات ملی کار.
 • سیاست‌ها و رویه‌هایی برای اعطای استراحت کافی به منظور عملکرد ایمن.

A.7.2.4 مراقبت‌های اولیه دارای سیستم‌هایی برای اطمینان از تزریقات ایمن می‌باشد.

سیاست‌هایی برای

 • مدیریت Sharps
 • مدیریت جراحات ناشی از سرسوزن/سرنگ

 

https://www.who.int/infection-prevention/tools/injections/en/

 

A.7.2.5 مراقبت‌های اولیه دارای برنامه پیشگیری از خشونت در محیط کار است.

سیاست پیشگیری از خشونت در محل کار.

 

 

 

مشارکت گیرندگان خدمت و جامعه

 

حیطه

استانداردها

تعداد معیارها

حیاتی

محوری

توسعه‌ای

B مشارکت گیرندگان خدمت و جامعه

B.1  برنامه‌ای برای حفظ حقوق گیرنده خدمت وجود دارد، که شامل ایمنی او می‌شود.

0

5

0

 B.2مراقبت‌های اولیه در پی افزایش آگاهی گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت، با هدف توانمندسازی آنها برای مشارکت در تصمیمات صحیح در مورد مراقبت‌، می‌باشد.

1

6

1

B.3 مراقبت‌های اولیه، تعیین مناسب هویت گیرنده خدمت و تایید آن را در تمام مراحل مراقبت، تضمین می‌کند.

2

1

1

B.4 مراقبت‌های اولیه، دریافت بازخورد از جانب گیرندگان خدمت را تشویق می‌کند و بر اساس نظرات و پیشنهاد‌ات آنها عمل می‌کند.

0

2

1

مجموع

3

14

3

 

 

B.1

بیانیه استاندارد:

برنامه‌ای برای حفظ حقوق گیرنده خدمت وجود دارد، که شامل ایمنی او می‌شود.

راهنمای انطباق شواهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معیارهای محوری

B.1.2.1 مراقبت‌های اولیه دارای بیانیه حقوق گیرنده خدمت بوده که در دسترس همه گیرندگان خدمت، خانواده‌ها و مراقبین است.

بیانیه حقوق گیرنده خدمت که :

 

 • قابل مشاهده برای گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت، در مرکز مراقبت‌های اولیهاست.
 • مستندسازی و تأییدشده است.
 • توسط سیاست‌ها و رویه‌ها پشتیبانی شده است.

 B.1.2.2ایمنی گیرنده خدمت در بیانیه حقوق گیرنده خدمت گنجانده‌ شده است.

شواهدی از چگونگی گنجانده شدن ایمنی گیرنده خدمت در بیانیه حقوق گیرنده خدمت، به عبارت دیگر ذکر اینکه گیرندگان خدمت حق برخورداری از این موارد را دارند:

 • محیط امن و ایمن؛
 • مرکز تمیز؛
 • کارکنان ذی‌صلاح.

 B.1.2.4مراقبت‌های اولیه، گیرندگان خدمت را در حین دریافت مراقبت، نسبت به مسئولیت­شان در قبال درمان، آگاه می سازد.

 

 

 

 

 

 

پمفلت­های آموزشی مربوط به گیرنده خدمت درباره جزئیات مسئولیتشان در خصوص:

 • استفاده ایمن از داروها
 • ارتقاء سلامت
 • پیگیری درمان.

B.1.2.3 وجود فرایندی مستند برای مواجهه با وضعیتی که بیماران از دریافت درمان، خودداری می‌کنند.

وجود سیاست و فرم امضا برای بیمارانی که از دریافت درمان علارغم  توصیه‌ پزشک، خودداری می‌کنند.

 B.1.2.5گیرندگان خدمت از فرآیند چگونگی ارائه بازخورد یا پیشنهاد‌ یا شکایت، آگاه هستند.

 • سیاست شکایات
 • صندوق نظرات
 • نمونه تصادفی از بازخورد درباره نحوه مدیریت شکایات و همچنین تغییراتی که برای جلوگیری از تکرار حادثه، ایجاد شده‌اند.
 • بازخورد به گیرندگان خدمت پس از بررسی نتیجه شکایت.
 

 

 

B.2

بیانیه استاندارد:

مراقبت‌های اولیه در پی افزایش آگاهی گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت، با هدف توانمندسازی آنها برای مشارکت در تصمیمات صحیح در مورد مراقبت‌، می‌باشد.

راهنمای انطباق شواهد

 

 

 

 

معیارهای حیاتی

B.2.1.1 رضایت آگاهانه قبل از انجام درمان و/یا یک رویه پیشنهادی توسط کارمند آموزش‌دیده به روش و زبانی که بیمار یا نماینده مجاز او درک می‌کنند، از آنها اخذ می‌شود.

 

 

 

 

 

 

سیاست‌ها و رویه‌هایی برای رضایت آگاهانه شامل راهنمایی در مورد :

رویه‌ها و درمان­های مشمول اخذ رضایت آگاهانه

قبل از شروع اقدام و هرگونه تسکین، توضیحاتی به بیمار در خصوص اطلاعات مرتبط با کلیه خطرات، مزایا و عوارض جانبی بالقوه داده می‌شود.

نحوه سنجش انطباق با سیاست‌ها و رویه های رضایت آگاهانه.

چک کردن نظام­مند پرونده مراقبت سلامت به‌صورت نمونه تصادفی: فرم رضایت آگاهانه تکمیل، امضا، تاریخ و زمان‌بندی‌شده و در پرونده مراقبت سلامت گیرنده خدمت موجود است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معیارهای محوری

 B.2.2.1مراقبت‌های اولیه، آموزش‌هایی در راستای تقویت مشارکت گیرنده خدمت و خانواده او در تصمیم‌گیری مراقبت‌ها، ارائه می دهد.

 • مطالب آموزشی شامل پمفلت اطلاعات مورد نیاز گیرنده خدمت، پوستر.
 • صورتجلسات مربوط به گروه حمایت از بیماری های خاص و نیازمند توجه ویژه، به همراه امضای اخذ شده حاضرین در جلسه
 • سیاست­ها و رویه هایی برای ارتقاء سلامت.

 B.2.2.2کلیه گیرندگان خدمت از پزشکان معالج خود اطلاعات به‌روزی در مورد تشخیص و درمان خود اخذ می‌کنند.

 • پمفلت­های آمورشی.
 • رونوشتی از مسیر و فرایند دریافت مراقبت.

B.2.2.3 مراقبت‌های اولیه، خدمات پیشگیرانه و ارتقاء سلامت را بر اساس جمعیت تحت پوشش، ارائه می‌کند.

سیستم هایی  برای شناسایی عوامل خطر بیماری‌هایی که به‌ویژه در مرکز مراقبت‌های اولیه شیوع دارند، استفاده می‌شود، مثلاً بیماری‌های قلبی عروقی، سلامت مادر و کودک، بیماری‌های عفونی و غیره در جامعه تحت پوشش

 • استفاده محدود از تجویز آنتی‌بیوتیک
 • کمپین‌های بهداشت دست
 • علائم هشداردهنده سرطان
 • اثرات مضر کشیدن سیگار

B.2.2.4 در روش­های آموزشی مورد استفاده، فرهنگ گیرنده خدمت، نیازهای ویژه و سطح سواد سلامت وی در نظر گرفته می‌شود.

 • سیاست سواد سلامت.
 • پمفلت‌های آموزشی به زبان­های مختلف.
 • خدمات تفسیر برای گیرنده خدمت.

B.2.2.5 گیرندگان خدمت نسبت به امکان ارائه نظر و بازخورد در رابطه با چالش‌های ایمنی بیمار سازمان جهانی بهداشت، آگاهی داشته و ترغیب می شوند.

 

 

 

نمونه‌هایی از چالش‌های ایمنی بیمار سازمان جهانی بهداشت، عبارت‌اند از:

 

1. مراقبت تمیز، مراقبت ایمن (بهداشت دست).

2. دارو بدون آسیب (راهنمای 5 لحظه برای ایمنی دارو).

https://www.who.int/infection-prevention/tools/hand-hygiene/en/

B.2.2.6 مراقبت‌های اولیه، توصیه های مرتبط با ایمنی گیرنده خدمت را از طریق رسانه‌های مختلف به گیرندگان خدمت و جامعه، ارائه می‌دهد.

 • دسترسی گیرنده خدمت به وب‌سایت مرکز مراقبت‌های اولیه.
 • نمونه‌ای از پمفلت­های آموزشی.
 • کمپین‌های رسانه‌های اجتماعی.
 • کمپین‌های بهداشت دست در جامعه.

 

معیارهای توسعه‌ای

B.2.3.1 مراقبت‌های اولیه، تحلیل نیازهای جمعیت را در مورد شیوع بیماری و نیازهای بهداشتی درمانی جامعه‌ی تحت پوشش، انجام می‌دهد.

 • طراحی برنامه ارتقاء سلامت بر اساس نتایج تحلیل نیاز جمعیت.
 • هماهنگی با سایر اقدامات و مداخلات در ناحیه یا منطقه
 

 

 

B.3

بیانیه استاندارد:

مراقبت‌های اولیه، تعیین مناسب هویت گیرنده خدمت و تایید آن را در تمام مراحل مراقبت، تضمین می‌کند.

 

راهنمای انطباق شواهد

 

 

 

معیارهای حیاتی

B.3.1.1 فرایند احراز هویت مورد استفاده در کلیه مراکز مراقبت‌ اولیه، حداقل از  دو شیوه احراز هویت برای شناسایی گیرنده خدمت  استفاده می کند.

 

 • سیاست‌ها و رویه‌های تعیین هویت و تأیید گیرنده خدمت، شامل دو شناسه، برای هر گیرنده خدمت وجود دارد.
 • شناسه‌های گیرنده خدمت شامل نام کامل گیرنده خدمت (تا سه نسل خانواده) تاریخ تولد، عکس و شماره مراقبت‌های اولیه است.

 

معیارهای محوری

B.3.2.1 واحد مراقبت‌های اولیه، سیستمی برای شناسایی و مستندسازی آلرژی­ها در دسترس دارد.

 

 • سیاست‌ها و رویه‌هایی برای شناسایی آلرژی­ها.
 • سیستم استقرار یافته برای اعلام هشدار در مورد آلرژی­‌ها

B.3.2.2 حق گیرنده خدمت در حفظ حریم خصوصی و محرمانگی مراقبت و اطلاعات مراقبتی وی، محترم شمرده می شود.

سیاست در زمینه:

 • نگهداری از پرونده­های مراقبت سلامت
 • دسترسی محدود شده به داده­های گیرنده خدمت.

 

معیارهای توسعه‌ای

B.3.3.1 مراقبت‌های اولیه، از بارکدگذاری برای شناسایی (تعیین هویت) گیرنده خدمت استفاده می‌کند.

سیاست استفاده از بارکد برای شناسایی بیماران در حین تجویز:

 •  
 • خدمات فلبوتومی..
 

 

 

B.4

بیانیه استاندارد:

مراقبت‌های اولیه دارای نظامی برای دریافت  بازخورد از جانب گیرندگان خدمت و جامعه‌ی تحت نظر می‌باشد.

 

راهنمای انطباق شواهد

 

معیارهای محوری

B.4.2.1 مراقبت‌های اولیه، ساختارهایی برای اطمینان از شنیدن و عمل کردن به نظرات گیرندگان خدمت دارند.

سیستمی  برای مدیریت بازخورد گیرندگان خدمت :

 • صندوق‌های نظرات
 • گروه‌های متمرکز.
 •  
 • تحلیل شکایات.
 • اقدامات مرتبط با بازخورد.
 • برنامه زمان بندی شده فعالیت‌ها.

B.4.2.2 مراقبت‌های اولیه، به گیرندگان خدمت در مورد نحوه استفاده از بازخورد آنها در جهت بهبود خدمات، اطلاع­رسانی می‌کند.

 • گزارشات بازخورد به گیرنده خدمت.
 • تغییرات در خدمات (بر اساس بازخورد دریافتی)

معیارهای توسعه‌ای

B.4.3.1 مراقبت­های اولیه، دارای ساختارهایی است تا اطمینان حاصل شود که بازخورد از جامعه دریافت می‌شود و بر اساس آن، عمل می‌شود.

شواهد حاوی دریافت بازخورد از جامعه (مثلاً با برگزاری جلسه با نمایندگان جامعه)

 

مراقبت های بهداشتی ایمن مبتنی بر شواهد

 

حیطه

استانداردها

تعداد معیارها

حیاتی

محوری

توسعه‌ای

 .C استانداردهای مراقبت های بهداشتی ایمن مبتنی بر شواهد

C.1 مراقبت‌های اولیه دارای حاکمیت بالینی مؤثری بوده که متضمن توجه به ایمنی گیرنده خدمت است.

3

4

1

C.2 مراقبت‌های اولیه دارای نظام کاهش خطر عفونت‌های مرتبط با مراقبت‌های بهداشتی و درمانی است.

2

6

1

  C.3 مراقبت‌های اولیه دارای نظام دارویی ایمن است.

4

5

1

C.4 در صورت شیوع بیماری عفونی، مراقبت‌های اولیه دارای سامانه‌هایی برای مدیریت و کنترل شرایط اورژانسی هستند.

4

10

3

مجموع

13

25

6

 

 

 

C.1.

بیانیه استاندارد:

مراقبت‌های اولیه دارای حاکمیت بالینی مؤثری بوده که متضمن توجه به ایمنی بیمار است.

راهنمای انطباق شواهد

 

 

 

معیارهای حیاتی

C.1.1.1 مراقبت‌های اولیه با دستورالعمل‌های مراقبت های سلامت (برای هر جا که مناسب است) مطابقت دارد؛ شامل دستورالعمل‌های سازمان جهانی بهداشت در صورت وجود.

دستورالعمل‌های مراقبت های سلامت مبتنی بر پنج تشخیص و پنج بیماری مهم با خطر بالا، شامل دستورالعمل‌های سازمان‌های جهانی بهداشت در صورت وجود.

اطمینان از در دسترس بودن دستورالعمل‌های مراقبت های سلامت

انتخاب و اطمینان از اجرای دستورالعمل‌ها، پروتکل‌ها و چک‌لیست‌های مربوط با ایمنی

C.1.1.2 مراقبت‌های اولیه کانال‌های مؤثر ارتباطی را در کل مرکز حفظ می‌کند، به‌خصوص برای مواقع الزامی ضروری  

 • راهبرد ارتباطی

O کارکنان

O عموم جامعه

O سایر کلینیک‌های مراقبت‌های اولیه

O پایگاه‌های داده ملی

 • فرآیندی برای برقراری ارتباط در شرایط روتین و حیاتی ضروری
 • استفاده از فناوری اطلاعات.

C.1.1.3 مراقبت‌های اولیه، استفاده از دستورات کلامی و تلفنی و انتقال نتایج را به حداقل می‌رساند و «بازخوانی» در مواردی که ارتباط کلامی ضروری است، انجام می‌شود.

سیاست‌هایی برای استفاده از دستورات کلامی تلفنی از جمله:

محدود شدن استفاده

بازخوانی

 

 

 

 

 

معیارهای محوری

C.1.2.1 خدمات و برنامه‌ها برای پاسخ به نیازهای گیرندگان خدمت و حمایت از دستیابی به نتایج مثبت ایمن، مدیریت و هماهنگ شده­اند.

مرکز می­تواند طیفی از خدمات را ارائه دهد که می­بایستی بر اساس جمعیت تحت نظر، برنامه‌ریزی شوند؛ نمونه­هایی نظیر:

کلینیک‌های واکسیناسیون و رفاه کودکان.

بهداشت باروری.

زایمان ایمن.

کلینیک‌های رشد.

معاینات بهداشتی.

غربالگری سرطان.

درمان و پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر.

C.1.2.3 مراقبت‌های اولیه فهرستی از اختصارات مصوب، شامل نمادها و تعیین دوزها را برای استفاده در مراقبت‌های اولیه، نگهداری می‌کند.

لیست اختصارات مصوب

C.1.2.2 مراقبت‌های اولیه دارای سامانه­هایی برای تضمین برقراری ارتباط ایمن، در مورد ارائه نتایج آزمایشاتِ در انتظار دریافت جواب، به گیرندگان و ارائه‌دهندگان مراقبت، می‌باشد.

 • خط‌مشی‌ها و استراتژی به‌منظور اطمینان از دستیابی نتایج مورد انتظار در مورد گیرندگان و ارائه‌دهندگان خدمات مراقبت بعد از ترخیص.
 • استفاده از فناوری اطلاعات ، رسانه‌های اجتماعی.

C.1.2.4 مراقبت‌های اولیه دارای کمیته دستورالعمل مراقبت های سلامت برای اطمینان از تدوین یا اتخاذ دستورالعمل‌های معتبر مراقبت های سلامت، است.

 

سیاست‌های مربوط به

 به‌روزرسانی و بازپخش سیاست‌های معتبر

اولویت‌بندی دستورالعمل‌های مراقبت سلامت / چک‌لیست‌ها / سیاست‌هایی که باید تدوین شود

 

شرح وظایفکمیته چند رشته‌ای دستورالعمل‌های مراقبت های سلامت.

معیارهای توسعه‌ای

C.1.3.1 مراقبت‌های اولیه، اثربخشی راهبرد ارتباطاتی خود را به‌صورت سالیانه، ارزشیابی می‌کند.

 • استراتژی ارتباطی.
 • برنامه ممیزی‌های ارتباطی.
 • نتایج و برنامه‌های عملیاتی.
 

 

 

 

C2

بیانیه استاندارد:

مراقبت‌های اولیه دارای نظام کاهش خطر عفونت‌های مرتبط با مراقبت‌های بهداشتی و درمانی است.

راهنمای انطباق شواهد

معیارهای حیاتی

C.2.1.1 یک برنامه هماهنگ کنترل پیشگیری از عفونت (IPC) وجود دارد.

راهنمای عملکرد حداقل نیازهای سازمان جهانی بهداشت در مورد IPC

https://www.who.int/infection-prevention/publications/core-components/en/

 1. مسئول تعیین‌شده
 2. دستورالعمل‌ها، برنامه و کتابچه راهنمای IPC.
 3. آموزش کارکنان و تعداد مناسب آنها
 4. گزارش و هشدار در مورد شیوع
 5. استراتژی‌های جند جانبه پیشگیری
 6. .
 7. سیستم های مناسب برای کاهش ازدحام در کلینیک‌ها.
 8.  

C.2.1.2 مرکز نسبت به تنظیف، ضدعفونی و استریلیزه کردن مناسب کلیه تجهیزات، اطمینان حاصل می کند.

سیاست‌های تمیز کردن، ضدعفونی و استریلیزه کردن تجهیزات.

 

راهنمای عملکرد حداقل نیازهای سازمان جهانی بهداشت به IPC.

https://www.سازمان جهانی بهداشت.int/infection-prevention/publications/core-components/en/

معیارهای محوری

C.2.2.1 مراقبت‌های اولیه، با دستورالعمل‌های مبتنی بر شواهد برای کنترل و پیشگیری و کنترل عفونت، مطابقت دارد.

 • بهداشت دست
 • تزریق ایمن
 • نظافت محیط
 • مدیریت پسماند مراقبت‌های بهداشتی
 • رفاه و حمایت از کارکنان
 • تکنیک‌های اسپتیک
 • درمان بیماران عفونی

https://www.who.int/infection-prevention/tools/en/

C.2.2.2 مراقبت‌های اولیه دسترسی مداوم به تجهیزات و ملزومات ضروری و کاربردی پیشگیری و کنترل عفونت‌ها را تضمین می‌کند.

سیاست‌ها و روش‌های پیشگیری و کنترل تجهیزات و ملزومات ،

 تجهیزات حفاظت شخصی (PPE)

 مواد تمیزکننده

 

C.2.2.3 مراقبت‌های اولیه سیاست‌ها و رویه هایی را برای استفاده منطقی از آنتی‌بیوتیک‌ها با هدف کاهش مقاومت، پیاده­سازی می­کند.

 • سیاست‌ها و روش‌های استفاده منطقی از آنتی‌بیوتیک‌ها برای کاهش مقاومت.
 • سوابق آموزش کارکنان آموزش‌دیده در سیاست‌ها و روش‌های استفاده منطقی از آنتی‌بیوتیک‌ها و کنترل ضد میکروبی
 •  

 

C.2.2.4 مراقبت‌های اولیه دستورالعمل‌های به رسمیت شناخته شده­ی بهداشت دست، نظیر دستورالعمل‌های سازمان جهانی بهداشت را پیاده­سازی می‌کند.

 • دستورالعمل‌های شناخته‌شده بهداشت دست ، ازجمله راهنمای اجرای استراتژی بهبود بهداشت دست سازمان جهانی بهداشت ، زمان مناسب با تکنیک:
 • 5 ثانیه برای مراقبت از دست
 • 7حرکت برای بهداشت مؤثر دست

https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/en/

 

C.2.2.5 کارکنان قبل از استخدام، مورد غربالگری قرار گرفته و پس از استخدام نیز به‌منظور کاهش عفونت­های قابل انتقال و کلون­سازی، غربال می‌شوند.

 • سوابق بهداشتی کارکنان.
 • سیاست و رویه های غربالگری کارکنان.

C.2.2.6 مراقبت‌های اولیه برای محافظت از کارکنان در برابر عفونت‌های مرتبط با مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، اقدامات پیشگیرانه انجام می­دهد، نظیر واکسیناسیون هپاتیت B  برای کارکنان.

 • سیاست‌ها و روش‌های حفاظت از کارکنان و داوطلبان در برابر عفونت‌های مرتبط با مراقبت‌های بهداشتی.

معیارهای توسعه­‌ای

C.2.3.1 گیرندگان خدمت و جامعه در کمپین بهداشت دست، درگیر هستند.

 • فرآیند درگیر کردن گیرندگان خدمت.
 • نمونه‌هایی از کمپین‌های جامعه باهدف بهداشت دست.
 

 

 

 

C.3

بیانیه استاندارد:

مرکز مراقبت‌های اولیه دارای یک نظام دارویی ایمن می­باشد.

راهنمای انطباق شواهد

معیارهای حیاتی

C.3.1.1 مرکز دارای نظامی برای مدیریت ایمن داروهاست که نیازهای گیرنده خدمت را برطرف می‌کند، از مقررات قابل‌اجرا پیروی و پایبند به دستورالعمل‌های سازمان جهانی بهداشت می­باشد.

 

 • برنامه ایمنی دارو
 • جزوه‌های اطلاعاتی گیرنده خدمت

C.3.1.2 مرکز مراقبت‌های اولیه، الکترولیت‌های با غلظت بالا/ داروهای با هشدار بالا را در مکانی امن نگه می‌دارد.

خط‌مشی‌ها و روش‌های عدم نگهداری غلظت بالای الکترولیت‌ها ، ازجمله کلرید پتاسیم ، فسفات پتاسیم و کلرید سدیم ، در مناطق خدماتی و ذخیره‌سازی در یک مکان امن.

C.3.1.3 مراقبت‌های اولیه، در دسترس بودن داروهای ضروري حيات­بخش را در همه زمان­ها، تضمین می‌کند.

داروهای نجات‌دهنده زندگی بر اساس نیازهای مرکز

C.3.1.4 فرآیند توزیع و ذخیره­سازی با رعایت زنجیره سرد برای داروهای حساس به دما، بدون اختلال/قطعی، بوده است.

 • در دسترس بودن یخچال
 • فرایند کنترل کیفیت زنجیره سرما و تحویل داروهای یخچالی
 • لیست داروهای حساس به دما:

              -واکسن‌ها

              - انسولین

 

معیارهای محوری

 

 

C.3.2.1 مراقبت‌های اولیه، دستخط خوانا برای نسخه نویسی یا نوشتن دستورات پزشکان، را تضمین می‌کند.

 

خط مشی‌ها و روش‌های اطمینان از دستخط خوانا هنگام تجویز یا نوشتن دستورات پزشکان.

C.3.2.2 مراقبت‌های اولیه، بازنگری دارویی (به منظور اطمینان از عدم تداخلات داوریی) در هر ویزیت را تضمین می‌کند.

سیاست‌ها و روش‌های دارویی ایمن که شامل موارد زیر است:

تمام مراحل انتقال مراقبت.

چند دارویی و چند نسخه‌ای.

مشاوره با داروساز بالینی.

C.3.2.3 مراقبت‌های اولیه، آموزش گیرنده خدمت (یا ارائه­دهندگان مراقبت) در خصوص دارو را تضمین می‌کند.

 • فرایند آموزش گیرندگان خدمت و مراقبان آنها در مورداستفاده ایمن و مؤثر از دارو ، عوارض جانبی مورد انتظار ، تداخل بالقوه با سایر داروها و / یا غذا و مدیریت درد.
 • پرونده مراقبت سلامت، آموزش گیرنده خدمت (یا مراقب) در مورد دارو را نشان می‌دهد.
 • خط‌مشی‌ها و روش‌های آموزش گیرنده خدمت (یا مراقب) در مورد دارو هنگام ترخیص.
 • راهنمای WHO در زمینه 5 لحظه برای ایمنی دارو

C.3.2.4 مراقبت‌های اولیه، تعداد تجویز دارویی (دوز/غلظت) را استاندارد و محدود می‌کند.

فرآیند استانداردسازی و محدود کردن غلظت دارو در مرکز مراقبت‌های اولیه.

 

تاکید ویژه‌بر:

برچسب‌گذاری و نگهداری داروهای پرخطر ، مانند کلرید پتاسیم ، هپارین و انسولین.

برچسب‌گذاری و نگهداری داروها با نوشتار مشابه یا آوای مشابه

معدوم ساختن داروهای مصرف نشده یا منقضی شده.

C.3.2.5 فرآیند توزیع و ذخیره­سازی زنجیره سرد برای داروهای حساس به دما، دچار اختلال/قطعی نشده است.

 • یخچال موجود است.
 • بررسی کنترل کیفیت یخچال و فریزرها و داروها.
 • لیست داروهای حساس به دما
 • واکسن‌ها
 • - انسولین

C.3.2.6 مراقبت‌های اولیه دارای سیاست و رویه پیاده­سازی شده به منظور مدیریت خطاهای دارویی، می­باشد.

خط‌مشی و روش کنترل اشتباهات دارویی.

معیارهای توسعه‌ای

C.3.3.1 مراقبت‌های اولیه برای پشتیبانی از نظام مدیریت دارویی خود، به یک داروسازی بالینی دسترسی دارد.

 

 

C.4

بیانیه استاندارد:

در زمان شیوع یک بیماری عفونی، مرکز دارای نظام­هایی برای مدیریت و کنترل شرایط اضطراری می­باشد.

 

راهنمای انطباق شواهد

 

معیارهای حیاتی

رکن 1 هماهنگی در سطح کشور

C.4.1.1 رهبری، یک تحلیل شکاف از خدمات و منابع موجود انجام می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

تجزیه‌وتحلیل شکاف موجود شامل موارد زیر باشد:

تحلیل خطر

ارزیابی ظرفیت موجود

ارزیابی افزایش ظرفیت

نقشه‌برداری  از جمعیت آسیب‌پذیر

 

نتایج مورداستفاده برای اطلاع از طرح آمادگی شیوع.

https://www.who..int/publications/i/item/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19

 

رکن 1 هماهنگی در سطح کشور

C.4.1.2 رهبری دارای یک برنامه اضطرار برای مدیریت و کنترل شیوع­ها می­باشد.

 

داشتن برنامه برای :

 • گروه مدیریت بحران.
 • مسئولیت‌های مکتوب شده.
 • برنامه‌ریزی دقیق نیروی کار.
 • لیست تماس و شماره تلفن همراه.
 • برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت کارکنان.
 • شرکت در برنامه ملی.
 • دسترسی به تجهیزات
 • معیارهایی که طرح اضطرار را راه‌اندازی می‌کند
 • برنامه‌ریزی به‌منظور هماهنگی خدمات جامعه.
 • تغییراتی در محیط عملکرد
 • نیازهای آموزشی.
 • شواهد آزمایش طرح.

https://www.who.int/publications/i/item/responding-to-community-spread-of-covid-19

 

رکن 2 ارتباطات ریسک (مخاطره) و مشارکت جامعه.

C.4.1.3 سامانه‌های ارتباطاتی به‌منظور پایش، کسب، و گردش اطلاعات در مورد هشدارهای بهداشت عمومی وجود دارد.

استراتژی ارتباطی شامل:

 مسئولیت واگذارشده.

 بازدیدهای روزانه.

بازخورد کارکنان و گیرندگان خدمت از طریق چندین روش و به زبان محلی.

درگیر کردن گروه‌های معتمد جامعه مانند:

 رهبران مذهبی.

 • کارکنان بهداشت.
 • انجمن داوطلبان

 گروه‌های زنان و جوانان.

 انجمن‌هایی مرتبط با معلولین.

 گروه‌های تجاری.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/risk-communication-and-community-engagement

 

رکن 6 کنترل پیشگیری از عفونت

C.4.1.4 مرکز دارای نظام­های کنترل پیشگیری از عفونت (IPC) مناسبی برای درمان بیماران عفونی و پیشگیری از سرایت به کارکنان، سایر گیرندگان خدمت و عموم جامعه است.

 

 • اقدامات بهداشت دست
 • تریاژ بیماران.
 • اقداماتی برای فاصله اجتماعی و قرنطینه کردن
 • آموزش کارکنان.
 • PPE  و کاربرد آن
 • لباس مناسب و معدوم کردن آن
 • WASH.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infection-prevention-and-control

 

 

معیارهای محوری

رکن 3 نظارت و آزمایش.

C.4.2.1 مرکز از دستورالعمل‌های سازمان جهانی بهداشت برای بررسی موارد و خوشه‌ها، انجام ایزوله فردی، ردیابی تماس و قرنطینه (به حداقل رساندن) تماس‌ها استفاده می‌کند.

 • نظارت بر تشخیص مورد در طی 48 ساعت از شروع علائم.
 • انجام تست بعد از 24 ساعت ردیابی.
 • پیگیری بیماران.

 

 •  

 

رکن 3 نظارت و آزمایش.

C.4.2.2 گزارش بیماری عفونی قابل اعلام به مقام مربوطه؛ موارد مشکوک توسط پزشک و آزمایشگاه تائید شده است.

سیاست مدیریت بیماری های قابل‌تشخیص

 

 

رکن 5 آزمایشگاه‌های ملی.

C.4.2.3 ایجاد دسترسی به یک آزمایشگاه معتبر که دارای توانایی ارائه خدمات بر اساس دستورالعمل‌های سازمان جهانی بهداشت است.

 • استفاده از خدمات آزمایشگاهی معتبر / مورد تأیید دولت.
 • اطمینان حاصل کند که نمونه‌ها و رویه‌ها به دستورالعمل‌های سازمان جهانی بهداشت پایبند بوده است.
 •  

 

 

رکن 6 کنترل پیشگیری از عفونت.

C.4.2.4 افزایش آگاهی/ آموزش عمومی در مورد اقدامات پیشگیرانه بهداشت عمومی، آداب تنفس ، بهداشت دست و فاصله فیزیکی

بروشور یا پوستر موجود است.

https://www. Who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/guidance-for-schools-workplaces-institutions

 

اصل 6 کنترل پیشگیری از عفونت.

C.4.2.5 سامانه‌هایی برای مدیریت رفاه کارکنان در زمان شیوع، وجود دارد.

 • اطمینان حاصل کنید که کارکنان کلیه آموزش‌های لازم را دریافت می‌کنند.
 • شناسایی و محافظت از کارکنان / خانواده‌های کارکنان در معرض خطر.
 • عرضه فراوان  PPE
 • حرکت را به حداقل برسانید.
 • از سلامت روان حمایت کنید
 • https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-MentalHealth-2020.1

 

اصل 6 کنترل پیشگیری از عفونت

C.4.2.6 محیط مرکز را می‌توان با رعایت دستورالعمل‌های سازمان جهانی بهداشت، جهت کاهش شیوع بیماری منطبق کرد.

 • تعداد بیماران در صف انتظار را به حداقل برسانید.
 • امکانات شستشوی دست
 • پشتیبانی فیزیکی. فاصله حداقل 1 متر
 • اتاق‌های مراقبت های سلامت جداگانه یک بیمار و یک متخصص حرفه‌ای.
 • اتاق‌های مراقبت های سلامت کاملاً مجهز.
 • گروه‌های بیمار را جدا کنید.
 • امکانات توالت فرنگی ویژه کارکنان و بیماران.
 • صفحه‌های محافظ.

 

 

معیارهای محوری

رکن 7 مدیریت موارد.

C.4.2.7 مرکز دارای سامانه تریاژ مکالمه تلفنی بوده و به بیماران، مناسب‌ترین روش درمانی را توصیه می‌کند.

خط‌مشی مراجعه

فوریت آمبولانس و بیمارستان.

بیماران با علائم مراجعه به مراکز آزمایش منطقه‌ای

افراد با  علائم خفیف را قرنطینه کنید.

اطلاعات شفاف برای بیماران در مورد چگونگی دسترسی به خدمات پزشکی ، ضروری و همه‌گیر.

https://www.who.int/publications/i/item/10665-331492

 

رکن 7 مدیریت موارد.

C.4.2.8 فرآیندهایی برای شناسایی گروه‌های آسیب‌پذیر در جامعه که ممکن است به حمایت بیشتری نیاز داشته باشند، وجود دارد.

 

 

 

گروه‌های آسیب‌پذیر می‌توانند شامل این موارد شوند :

 • افراد مسن
 • باردار
 • خانه‌های نگهداری و مراقبت از سالمند
 • اردوگاه‌های پناه‌جویان با جمعیت زیاد
 • بی‌خانمان ها
 • خانه‌های مسکونی
 • افراد با  ظرفیت و توانایی کم
 • افراد دارای ملاحظات کمک‌های بشردوستانه.         

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/humanitarian-operations-camps-and-other-fragile-settings

 

 

رکن 8 پشتیبانی عملیاتی و لجستیکی.


C.4.2.9 مرکز دارای تجهیزات ضروری یا دارای ظرفیت افزایش سریع دسترسی به منابع و تجهیزات لازم می­باشد.

 • سیاست تهیه و تدارک لوازم.
 • سیاست کنترل موجودی و ذخیره
 • دانش دسترسی به بازار.
 • WASH.
 •  
 • ضدعفونی‌کننده دست.
 • مواد پاک‌کننده.
 •  

 

 

رکن 9 حفظ خدمات بهداشتی ضروری.

C.4.2.10 مرکز، خدمات ضروری سلامت را که می بایستی در طی شیوع بیماری ادامه داشته باشند، را شناسایی و تداوم آنها را حفظ می‌کند.

بیماران را تشویق کنید تا به دنبال درمان بیماری‌های غیر مرتبط با شیوع بیماری باشند:

کلینیک‌های وارفارین Warfarin clinics

درد قفسه سینه در موارد اضطراری 

https://www. who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/maintaining-essential-health-services-and-systems

 

معیارهای توسعه‌ای

رکن 7 مدیریت موارد

 

C.4.3.1 مرکز، دارای سیستم‌هایی برای عملکرد مناسب در کلیه محدوده تحت پوشش خود بوده  و از طریق آن می تواند مناطق تحت فشار را مدیریت کرده  و خدمات ضروری را ارایه نماید.

 • ارتباط با جوامع.
 • به اشتراک‌گذاری داده‌ها.
 • اشتراک پرونده مراقبت سلامت.

 

رکن 3 نظارت و آزمایش

C.4.3.2 مرکز می‌تواند نظام پایش مبتنی بر شاخص‌های تعریف‌شده در چارچوب پایش و ارزشیابی کووید-19 ایجاد نماید.

چارچوب نظارت و ارزیابی برنامه آمادگی و پاسخ استراتژیک کووید-19 (SPRP) شاخص‌های کلیدی بهداشت عمومی و خدمات ضروری سلامت و شاخص‌های سیستم را برای نظارت بر آمادگی، واکنش و شرایط در طی همه‌گیری COVID 19 ذکر کرده است.

https://www.who.int/publications/i/item/monitoring-and-evaluation-framework

 

رکن 7 مدیریت موارد

 

C.4.3.3 مرکز می‌تواند نیازهای اختصاصی برخی بیماران در زمان شیوع، را پشتیبانی نماید.

 • در صورت استفاده از ماسک صورت ، ارتباطاتی مانند لب‌خوانی.
 • استفاده ازمترجمان (در مورد افراد با زبان دیگر)
 • دسترسی به صندلی چرخ‌دار.
 
 

محیط ایمن

 

حوزه
استانداردها

تعدادمعیارها

الزامی

اساسی

پیشرفته

D . استانداردهای محیط ایمن
D.1 مراقبت‌های اولیه دارای یک محیط امن فیزیکی و مطمئن برای گیرندگان خدمت و کارکنان می­باشد.

1

9

0

D.2 مراقبت‌های اولیه به خدمات WASH و مدیریت پسماند دسترسی دارد.
 

4

4

1

مجموع

5

13

1

 

D.1

بیانیه استاندارد:

مراقبت‌های اولیه دارای یک محیط امن فیزیکی و مطمئن برای گیرندگان خدمت و کارکنان می­باشد.

راهنمای انطباق شواهد

معیارهای حیاتی

D.1.1.1 مراقبت‌های اولیه برنامه ایمنی در برابر حریق همراه با برنامه تخلیه، را پیاده­سازی می‌کند.

 • سیاست‌ها و رویکردهای ایمنی در برابر حریق.
 • بازدید از محیط به بخش 3 مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معیارهای محوری

D.1.2.1 مراقبت‌های اولیه دارای فرد مسئول (مشخص شده) ایمنی محیط‌زیست می­باشد.

 

 • ساختار سازمان.
 • شرح وظایف تیم ایمنی محیط‌زیست.

D.1.2.2 مراقبت‌های اولیه برای محیط فیزیکی خود، دارای یک برنامه نگهداری پیشگیرانه است.

 • صورت‌جلسات گروه ایمنی محیط‌زیست.
 • سوابق نگهداری شده برنامه‌های پیشگیری از خطرات در محیط فیزیکی.

D.1.2.3 مراقبت‌های اولیه، یک برنامه امنیتی را اجرا می‌کند و در موارد لزوم، از نواحی امن استفاده می‌کند.

سیاست‌ها و رویکردهای امنیتی در طول دوره مراقبت‌های اولیه:

سوابق مراقبت های سلامت در مکان امن نگهداری شوند.

داروها درمکانی امن نگهداری شوند.

دوربین مداربسته

امنیت کارکنان.

D.1.2.4 مراقبت‌های اولیه اطمینان می‌دهد که کارکنان مرکز، به‌خوبی شناسایی و تعیین هویت می­شوند.

خط‌مشی‌ها و رویه‌های مربوط به کارکنان دارای نشان شناسایی قابل‌مشاهده و لباس فرم مناسب.

D.1.2.5 مراقبت‌های اولیه برنامه‌هایی را برای مواقع بحرانی داخلی و خارجی، تدوین و آزمایش می‌کند.

برنامه بحران داخلی.

برنامه بحران خارجی.

گزارش‌های حاصل از تمرین‌های  برنامه‌های بحران داخلی و خارجی.

شیوع بیماری

D.1.2.6 مراقبت‌های اولیه مکانیزمی را برای اطمینان از پشتیبانی تأمین برق، فراهم می‌کند.

 • منبع تغذیه / ژنراتور بدون وقفه ، ژنراتور باید ظرف 10 ثانیه از خرابی برق شروع به کار کند و بتواند به مدت 2 ساعت برق تولید کند.

D.1.2.7 برای بازرسی، آزمایش و نگهداری تجهیزات مراقبت سلامت و اورژانسی، یک برنامه نگهداری پیشگیرانه مستند شده، در نظر گرفته‌شده است.

 • داشتن یک برنامه پیشگیری
 • . (PPM)
 • داشتن قراردادهای تعمیر و نگهداری

D.1.2.8 مراقبت‌های اولیه دارای سیاست اجرا شده­ی عاری از دخانیات، می‌باشد.

 • سیاست عدم استعمال دخانیات
 • بازدید از محیط به بخش 3 مراجعه کنید.

D.1.2.9 مراقبت‌های اولیه دارای سیاست ایمنی اشعه شامل فرد مسئول تعیین شده می­باشد.

 • شخصی منصوب با مسئولیت ایمنی کارکنان و گیرنده خدمت در طی روش‌های با استفاده از اشعه ایکس.
 • سیاست‌ها و رویکردهای ایمنی در برابر اشعه.
 • علائم هشداردهنده
 • زباله‌های رادیولوژی
 • بازدید از محیط

 

 

D.2

بیانیه استاندارد:

مراقبت‌های اولیه به خدمات WASH (آب، بهسازی و بهداشت) و مدیریت پسماند دسترسی دارد.

 

راهنمای انطباق شواهد

معیارهای حیاتی

D.3.1.1 مرکز به آب تمیز و با حداقل 3 روز ذخیره، دسترسی دارد.

بازدید محیط‌زیست:

 تمیز کردن آب روان

 انجام آزمایش‌های آب

 ذخایر کافی مواد افزودنی شیمیایی

 قرارداد با تأمین‌کنندگان آب.

https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wash-health-care-facilities/en/

 

 

D.3.1.2 امکانات شستشوی دست در تمام نقاط مراقبت و در فاصله 5 متری از توالت، وجود دارد.

 

 • شستشوی دست با آب و صابون
 • ضدعفونی دست با الکل 60 الی80 %

https://www.who.int/infection-prevention/tools/hand-hygiene/handrub-formulations/en/

D.3.1.3 مراقبت‌های اولیه مطابق با دستورالعمل‌های مربوط به مدیریت پسماند، ازجمله ذخیره‌سازی ایمن و دفع پسماند، می‌باشد.

 

دستورالعمل‌هایی مانند دستورالعمل‌های سازمان جهانی بهداشت در مورد مدیریت پسماند و وسایل نوک تیز

سیاست دفع، ذخیره و مدیریت پسماندهای خانگی، پزشکی، شیمیایی و عفونی.

زباله‌ها در منطقه تعیین‌شده دپو شده‌اند (که از نظر دما و حیوانات کنترل شده است).

قرارداد جمع‌آوری و دفع زباله با شرکت خارجی

مدیریت اشیاء نوک تیز.

D.3.1.4 فرایندی برای مدیریت ایمن زباله‌های بهداشتی تولیدشده در اثر شیوع بیماری‌های عفونی وجود دارد.

سیاست مدیریت پسماند در هنگام شیوع بیماری عفونی

 

https://www. who.int/publications/i/item/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-the-covid-19-virus-interim-guidance

معیارهای محوری

D.3.2.1 مراقبت‌های اولیه اقدامات نظافت و ضدعفونی محیطی را به‌طور منظم انجام می‌دهد.

 

 • سیاست‌ها و رویکردهای نظافت
 • سیاست در مورد روش‌های تمیز کردن.
 • بازدید محیط‌زیست به بخش 3 مراجعه کنید:
 • تمام فضاهای مرکز تمیز هستند.
 •  

 

D.3.2.2 سرویس بهداشتی، به صورت جداگانه‌ای برای کارکنان، گیرندگان خدمت و افراد با نیازهای ویژه وجود دارد.

 نظارت بر وضعیت سرویس بهداشتی

 بسته به خدمات ارائه‌شده، حداقل دو توالت در دسترس است ، یكی برای كارمندان و دیگری برای گیرندگان خدمت

D.3.2.3 فرآیند دفع آب کثیف و فضولات مدفوع، وجود دارد.

سیاست بهداشت

خدمات لوله‌کشی.

https://www.washinhcf.org/wp-content/uploads/2019/04/2019_WASH-in-HCF-Practical-Solutions-for-Universal-Access-to-Quality-Care_2April-compressed.pdf

D.3.2.4 مراقبت‌های اولیه، زباله‌ها را با توجه به میزان خطر جدا می‌کند و آنها را رنگ­بندی شده، کدگذاری می‌کند.

سیاست‌ها و روش‌های تفکیک زباله با توجه به سطح خطر و کدگذاری رنگ آن.

زباله‌ها با اطمینان حداقل در 3 سطل جدا می‌شوند

• زباله‌های عفونی با اطمینان تصفیه و دفع می‌شوند.

معیارهای توسعه‌ای

D.3.3.1 مراقبت‌های اولیه باهدف بازیابی یا بازیافت هر چه بیشتر مواد تا حد امکان، به منظور کاهش نیاز به تصفیه و دفع مواد زائد، اقدام می­کند.

سیاست سبز.

سیاست بازیافت کاغذ و پلاستیک.

 

آموزش و یادگیری مستمر

 

حوزه

استاندارد

الزامی

اساسی

پیشرفته

E. استانداردهای آموزش و یادگیری مستمر

E.1 مراقبت‌های اولیه دارای برنامه توسعه حرفه‌ای کارکنان با موضوع ایمنی گیرنده خدمت به عنوان یک دغدغه مهم می­باشد.

1

1

0

E.2 مراقبت‌های اولیه پروژه‌های تحقیقاتی و بهبود کیفیت را درزمینه ایمنی گیرنده خدمت به‌طور مداوم انجام می‌دهد.

0

2

1

مجموع

1

3

1

 

 

 

E.1

بیانیه استاندارد:

مراقبت‌های اولیه دارای برنامه توسعه حرفه‌ای کارکنان با موضوع ایمنی گیرنده خدمت به عنوان یک دغدغه مهم می­باشد.

راهنمای انطباق شواهد

معیارهای حیاتی

E.1.1.1 به تمامی کارکنان مراقبت‌های اولیه یک برنامه معارفه ایمنی گیرنده خدمت ارائه می‌شود.

برنامه معارفه ایمنی گیرنده خدمت شامل این موارد می شود :

ایمنی حریق.

مدیریت حریق با امکانات دم‌دستی.

بهداشت دست.

 پیشگیری و کنترل عفونت.

 استفاده از PPE

 مدیریت ریسک و استفاده از سیستم گزارش دهی

 جراحت ناشی از سوزن

 

معیارهای محوری

E.1.2.1 مراقبت‌های اولیه، تعلیم و آموزش مداوم را برای کلیه کارکنان فراهم می‌کند.

پرداختن به :

 اطمینان از شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان و رفع این نیازها با آموزش مداوم برای همه کارکنان برای اطمینان از مراقبت از گیرنده خدمت و رعایت حقوق او.

 آموزش‌های مداوم در مورد موضوعات تحت پوشش برنامه ایمنی گیرنده خدمت.

 

 

 

E.2.

بیانیه استاندارد:

مراقبت‌های اولیه پروژه‌های تحقیقاتی و بهبود کیفیت را در زمینه ایمنی گیرنده خدمت به‌طور مداوم انجام می‌دهد.

راهنمای انطباق شواهد

معیارهای محوری

E.2.2.1 کلیه تحقیقات توسط کمیته اخلاق در تحقیق مربوطه، مورد تأیید و پایش می‌شود و برای تأمین نیازهای مراقبت‌های اولیه انجام می‌شود.

 

 شرح وظایف کمیته اخلاق پژوهش

  نمونه‌هایی از مطالعات تحقیقاتی.

E.2.3.2 مراقبت‌های اولیه پروژه‌های بهبود کیفیت را به منظور ارتقاء فعالیت‌های ایمنی گیرنده خدمت انجام می‌دهد.

 فرآیند آموزش کارکنان در استفاده از ابزارهای بهبود کیفیت یعنی PDSA

 شواهد پروژه‌های بهبود کیفیت.

معیارهای توسعه‌ای

 

E.2.3.1 مراقبت‌های اولیه پروژه‌های بهبود کیفیت در جامعه را به منظور ارتقاء ایمنی گیرنده خدمت، انجام می‌دهد.

شواهدی از پروژه‌های بهبود کیفیت در جامعه و / یا سایر اقدامات.

 
دی ان ان